Engelsiz Adalet

SİZE UZANAN

DOST ELİ

Ankara Barosu ve Atılım Üniversitesi işbirliği ile engellilerin adalete erişimi konusunda çalışmalar yürütmek üzere “Engelsiz Adalet” başlıklı bir projeye başlanmıştır. Bu kapsamda, Engelli Hakları Merkezi kurulmuş, merkez üyesi avukatlara engelli hakları alanında temel eğitim verilmiş, konu ile ilgili Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sorunların tespiti ve iyileştirme önerileri konusunda ilgili kurum ve örgütler bir araya getirilmiştir.

Projede adalete erişim; sadece mahkemeye erişim ve erişilebilirlik üzerinden değil; engelli bireylerin hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmaları veya engelli bireylere hizmet sunacak kişilerin eğitiminden, polis merkezleri, ilgili kamu kurumlarındaki işlemler veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerindeki koşullar ve cezaların infazına kadar çok aşamalı bir süreci kapsamaktadır. Proje, engelli bireylerin özgül ihtiyaçlarına göre farklılaşan sorunları ele almaktadır. Bu bakımdan Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesi genel bir çerçeve olarak kabul edilerek, Sözleşmede yer alan her halardan uygun olduğu ölçüde adalate erişimde faydalanılması amaçlanmaktadır.

YARDIM NESNESİ DEĞİL

HAK ÖZNESİSİNİZ

Gerçekleştirilecek proje ile engelli bireylerin adalete erişimi, haklarının korunması ve savunulması amaçlanmaktadır. Ankara Barosu ve Atılım Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Engelsiz Adalet Projesi, farkındalık eğitimi almış avukatlar tarafından ve Hukuk Kliniği kapsamında onlara eşlik edecek öğrenciler ile birlikte hukuk hizmetinin bizzat engelli bireylerin bulundukları yerlerde tesis edilmesini amaçlamaktadır.

Engelli bireylerin avukata erişimi, noter işlemleri ve benzeri durumlarda yaşayacakları sıkıntılar gibi birçok konu proje kapsamındadır. Buna göre, alanında uzman, nitelikli avukatların bir telefon ile Ankara Barosu’na ulaşan engelli bireyin sorununun çözümü için alnında bulunduğu yere gitmesi mümkün olacaktır. Proje aynı zamanda hukuki nitelendirmenin yapılması ve ona en uygun hukuki yolun yine mevzuat kapsamında düzenlenerek hayata geçirilmesini hedeflemektedir.

 

BAŞVURU FORMU